Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: https://wydawnictwo-zacheusz.pl.

Administratorem Państwa danych jest Wydawnictwo Zacheusz sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie pod adresem: ul. Miedziana 12

Zakres gromadzonych przez Administratora danych ogranicza się do informacji, które zostały podane przez Państwa. Ponadto w logach systemowych jest zapisywana informacja o adresach IP urządzeń, za pomocą których komunikowali się Państwo z naszą stroną internetową.

Dane osobowe, będące w posiadaniu Administratora Danych, przetwarzane są w celach: realizacji sprzedaży w sklepie internetowym wydawnictwa, w celach statystycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej (adresy IP w logach systemowych).

Dane osobowe są przetwarzane w przypadku wyrażenia dobrowolnej osobnej zgody na konkretne cele przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w celu marketingu własnych towarów lub usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami Wydawnictwa, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp.

Państwa dane osobowe podane podczas zakładania konta w sklepie internetowym Wydawnictwa służą tylko Państwu, rolą Administratora jest tylko ich bezpieczne przechowywanie. Nieaktywne konta (brak logowania) są usuwane automatycznie po 5 latach od ostatniej aktywności (logowania). W celu założenia konta wystarczy podanie tylko adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Państwa dane osobowe podane podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Wydawnictwa są wykorzystywane do realizacji zamówienia, oraz są ewentualnie przekazywane wybranemu przez Państwa operatorowi pocztowemu i wybranej instytucji obsługującej płatności, i są przekazywane do:

 1. Poczta Polska S.A. otrzymuje dane osobowe niezbędne do dostarczenia zamówionych artykułów pod adres wskazany w zamówieniu.
 2. InPost S.A. otrzymuje dane osobowe niezbędne do dostarczenia zamówionych artykułów pod adres wskazany w zamówieniu.
 3. Orlen S.A. otrzymuje dane osobowe niezbędne do dostarczenia zamówionych artykułów pod adres wskazany w zamówieniu.
 4. ING Bank Śląski S.A. (“Bank“) w związku z:
  1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanym przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 5. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 6. PayPro S.A. (“Przelewy24“) w związku z:
  1. świadczeniem przez Przelewy24 na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  2. obsługą i rozliczaniem przez Przelewy24 płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. w celu weryfikacji przez Przelewy24 należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanym przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Dane osobowe podczas składania zamówienia są przechowywane przez okres 24 miesięcy, po tym czasie są one usuwane.

Dane przekazane, w trakcie realizacji zmówienia, innym podmiotom, są przez nie przetwarzane zgodnie z ich regulaminami. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe:

 1. Poczta Polska S.A.
 2. InPost S.A.
 3. Orlen S.A.
 4. ING Bank Śląski S.A.
 5. Twisto Polska Sp. z o.o.
 6. PayPro S.A.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu skorzystania z usługi newsletter, podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) jest warunkiem koniecznym i wystarczającym do skorzystania z tej usługi. W ramach usługi newsletter chcemy informować Państwa o nowościach w naszym sklepie oraz przesyłać wybrane przez nas fragmenty naszych książek. Podany przez Państwa adres poczty elektronicznej nie jest przekazywany osobom trzecim, za wyjątkiem gdy jest to niezbędne do wykonania usługi.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Niezbędne dane to: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail). Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Rezygnacja z usługi newsletter nie powoduje usunięcia danych osobowych.

Wszelkie żądania usunięcia danych osobowych proszę kierować na adres: admin@wydawnictwo-zacheusz.pl