Zobacz namacalną korzyść wynikającą z Twojej relacji z Duchem Świętym. Dostrzeż w swoim życiu praktyczne owoce przebywania z Nim: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Poznaj to, co jest naturalnym owocem Twojej relacji z Duchem Świętem i nie wynika z ciężkiej pracy.

Współpraca z łaską nie polega na naszych siłach, na samodzielnym napinaniu mięśni duchowych. Bo to nie nasza siła, nie nasza produkcja, moc, wyćwiczenie w miłości, że niby my coś sami potrafimy.

To wszystko to On w nas.

 

Otrzymaj za darmo fragmenty wszystkich 9 konferencji „Trzeciego Nieba” o owocach Ducha Świętego
(w formie tekstu i wideo).

Obejrzyj poniższe wideo i zobacz podsumowanie „Trzeciego Nieba 2019”.
Materiały powstały na bazie nagrań konferencji, zarejestrowanych podczas tego wydarzenia. www.trzecieniebo.pl

Jesteśmy dziećmi Bożymi i naszym przeznaczeniem jest rozsiewać zapach Królestwa naszego Pana. Ten świat może być pełen radości, pokoju, miłości i błogosławieństw właśnie wtedy, kiedy uczniowie Jezusa, pełni Ducha i przemieniani przez Niego, będą objawiać w swoim życiu naturę Chrystusa.

Istnieją dwa rodzaje słuchania (bądź czytania). Jeden, do którego was dzisiaj nie zapraszam, polega na tym, że analizujemy: „Aha, to jest nowe, to jest ciekawe, tego jeszcze nie wiem, a to już wiem” – i koniec końców, zostajemy tylko „na poziomie głowy”. Ja was zapraszam do słuchania w duchu, do takiej dyspozycji, w której pozwalamy na to, żeby to Duch Boży mówił do naszego serca. Wierzę, że Pan może się posłużyć moimi słowami, bo skoro wykorzystał nawet i oślicę Balaama, to dlaczego nie mógłby wykorzystać i mnie tutaj. Zachęcam was do poddania tego czasu Bogu, żeby On sam nam tłumaczył i wyjaśniał, czym jest miłość, czym jest Jego miłość. Żeby ten czas nie był stracony, bez względu na to, czy to będą dla was nowe treści, czy stare.

(MARIA KASTYAK)

Ale owoce z kolei nie rozwijają się w ogóle, jeśli nie podejmiemy współpracy z łaską. W ten właśnie sposób są one cnotami biblijnymi, czyli trwałymi postawami upodobniającymi nas do Chrystusa. Inaczej mówiąc, owoce Ducha zawsze coś wyrażają, coś z nich wynika, coś widocznego na zewnątrz – to, że w moim sercu są już te same pragnienia, te same dążenia, które były w sercu Zbawiciela. Owoce Ducha objawiają to, że coraz bardziej przyoblekam się w samego Pana. Przejawy owych owoców poświadczają, że Duch Święty, który jest Duchem Jezusa, upodabnia mnie do Mistrza.

Była taka piękna tendencja do III w. w Kościele, która potem zanikła z powodu montanizmu, by nazywać chrześcijan „parakletami”. Dlaczego? Ponieważ mając w sobie Parakleta, my także jesteśmy w tym świecie parakletami. Ten świat jest pełen parakletów. Ten świat jest pełen tych, którzy noszą w sobie życiodajny olejek; ten, który rozbił Jezus w czasie śmierci, a którego piękny zapach rozniósł się po całym Kościele – zapach Ducha. Ty i ja, jako wierzący chrześcijanie, jesteśmy parakletami tak jak Jezus był. Ten świat może inaczej wyglądać właśnie dlatego, że wierzący, którzy są upodobnieni do Jezusa są takimi parakletami. Ten świat może być pełen radości, ten świat może być pełen błogosławieństwa i miłości dlatego, że są chrześcijanie, są uczniowie Jezusa, pełni Ducha i przemienieni Duchem Świętym.

Współpraca z łaską jednak nie polega na naszych siłach, na samodzielnym napinaniu mięśni duchowych.

(O. WIT CHLONDOWSKI OFM)

Otrzymaj za darmo fragmenty wszystkich 9 konferencji „Trzeciego Nieba” o owocach Ducha Świętego
(w formie tekstu i wideo).